Inhoudsopgave

Deel I Procesmanagement (Direct bestellen bij managementboek.nl)

1 Procesmanagement (klik op: Inkijkexemplaar voor een inkijkexemplaar van de tweede druk)

 • Kernstof
 • 1.1 Toegepast procesmanagement
 • 1.2 Vier bijzondere kenmerken van processen
 • 1.3 Relatie met kwaliteitsmanagement
 • 1.4 Sociaal-dynamisch perspectief
 • 1.5 Volwassenheid van organisaties
 • 1.6 De focus van procesmanagement
 • 1.7 Vragen en opdrachten
 • 1.8 Extra: Catharina Ziekenhuis Eindhoven
 • 1.9 Antwoorden
 • Literatuur

2 Processen beschrijven

 • Kernstof
 • 2.1 Procesarchitectuur bepalen
 • 2.2 Proceskenmerken vastleggen
 • 2.3 Procesbeschrijvingen borgen
 • 2.4 Vragen en opdrachten
 • 2.5 Extra: Praktijkcase Laura Metaal
 • 2.6 Antwoorden
 • Literatuur

3 Processen besturen

 • Kernstof
 • 3.1 Organisatiestrategie vaststellen
 • 3.2 Procesdoelen formuleren
 • 3.3 Stuurinformatie genereren
 • 3.4 Proces besturen
 • 3.5 Processturing in de praktijk
 • 3.6 Vragen en opdrachten
 • 3.7 Extra: Praktijkcasus Woningcorporatie Goed Wonen Gemert-Bakel
 • 3.8 Antwoorden
 • Literatuur

4 Processen analyseren

 • Kernstof
 • 4.1 Analyse van de effectiviteit van procesmanagement
 • 4.2 Analyse van het procesverloop
 • 4.3 Analyse van de performance van een proces
 • 4.4 Analysetechnieken
 • 4.5 Vragen en opdrachten
 • 4.6 Extra: Praktijkcasus Thomas Regout International
 • 4.7 Antwoorden
 • Literatuur

5 Processen verbeteren

 • Kernstof
 • 5.1 Aspecten die een rol spelen bij het verbeteren van processen 201
 • 5.2 Specifieke verbetermethoden
 • 5.3 Integrale verbetermethoden
 • 5.4 Innovatie en vernieuwing
 • 5.5 Vragen en opdrachten
 • 5.6 Extra: Praktijkcasus PLUS André en Joyce van Reijen
 • 5.7 Antwoorden
 • Literatuur

Deel II Analyseren en verbeteren van processen

6 Six Sigma

 • Kernstof
 • 6.1 Normale verdeling
 • 6.2 Ontstaan en ontwikkeling van Six Sigma
 • 6.3 Grondbeginselen van Six Sigma
 • 6.4 Instrumenten van Six Sigma
 • 6.5 Uitvoering geven aan Six Sigma
 • 6.6 Vragen en opdrachten
 • 6.7 Extra: Praktijkcasus Desso
 • 6.8 Antwoorden
 • Bijlage: Six Sigma-omrekentabel
 • Literatuur

7 Lean Management

 • Kernstof
 • 7.1 Ontstaan van Lean Management
 • 7.2 Grondbeginselen van Lean Management
 • 7.3 Leaninstrumenten
 • 7.4 Lean Management in andere sectoren
 • 7.5 Vragen en opdrachten
 • 7.6 Praktijkcasus: CleanLeaseFortex
 • 7.7 Antwoorden
 • Bijlage: Japanse Leantermen
 • Literatuur

8 Systeemtheorie

 • Kernstof
 • 8.1 Algemene systeemtheorie
 • 8.2 Systeemtheorie en procesmanagement
 • 8.3 De tijdsfactor in het systeem
 • 8.4 Rekenkundige benadering van het systeemgedrag
 • 8.5 Vertaling naar de praktijk
 • 8.6 Vragen en opdrachten
 • 8.7 Extra: Praktijkcase gemeente De Nieuwe Stad
 • 8.8 Antwoorden
 • Literatuur

9 Probleemoplossingstechnieken

 • Kernstof
 • 9.1 Creativiteitstechnieken
 • 9.2 Onderzoeksmethoden
 • 9.3 Besluitvormingstechnieken
 • 9.4 Vragen en opdrachten
 • 9.5 Extra: Praktijkcasus University College
 • 9.6 Antwoorden
 • Literatuur

10 Veranderkundige aanpak

 • Kernstof
 • 10.1 Wat is veranderen?
 • 10.2 Hoe om te gaan met weerstand?
 • 10.3 Stappenplan voor een veranderproces
 • 10.4 Generieke aanpak voor het verbeteren van processen
 • 10.5 Nabeschouwing
 • 10.6 Vragen en opdrachten
 • 10.7 Extra: Praktijkcase Luchthaven Middeldrecht
 • 10.8 Antwoorden
 • Literatuur

Appendix Six Sigma data-analyse

 • A.1 Meetplan
 • A.2 Genereren van de meetinformatie
 • A.3 Inlezen van de dataset
 • A.4 Interpreteren van de dataset
 • A.5 Analyseren van de huidige performance t.o.v. de gewenste performance
 • A.6 Analyseren van de oorzaken van de variatie
 • A.7 Bepalen van de gewenste performance
 • A.8 Toetsen van de oplossing
 • A.9 Evaluatie van het project

Index