Recensies

NBD Biblion:

‘Een proces is een verzameling van activiteiten die gezamenlijk input omzetten in output om een bepaald doel te realiseren. Procesmanagement is een systematische en beheerste beïnvloeding van processen, om ervoor te zorgen dat de organisatiedoeleinden worden gerealiseerd.’ Dat is waar het in dit leerboek om draait. Deel een gaat diep in op wat procesmanagement eigenlijk is, met behulp van het beschrijven, besturen en analyseren van processen. Deel twee is gericht op het analyseren en verbeteren: via systeemtheorie, probleemoplossingstechniek en een veranderkundige aanpak. De concrete praktijkvoorbeelden zorgen voor afwisseling en verduidelijken de theorie. Met opdrachten en antwoorden om de leerstof te oefenen. Stevige managementtaal, met verklarende schema’s en een uitvoerig register. Een gedegen leerboek op hbo-niveau, dat uitstekend te gebruiken is in het werkveld bij zowel profit- als non-profit organisaties.

Recensent: Karin van Wylick
(Bron: www.conceptuitgeefgroep.nl)


Managementboek.nl:

Omdat studenten in de klas hem vaak vragen hoe je de theorie nu in de praktijk moet toepassen, schreef Hugo Hendriks een studieboek voor het hoger beroepsonderwijs, post hbo en wo, waarbij de praktische toepassing van de theorie centraal staat: ‘Procesmanagement in de praktijk, beschrijven, besturen, analyseren en verbeteren’.

De theorie van procesmanagement wordt in de eerste vijf hoofdstukken (deel 1) conform de Demmingcirkel van Plan, Do, Check, Act beschreven. Elk hoofdstuk begint met kernstof, waarin de theorie kernachtig wordt samengevat. Dat lijkt me, vooral voor studenten, een plezierig gegeven. Deel 2, met ook vijf hoofdstukken, beschrijft hoe de processen zijn te analyseren en te verbeteren. Daarbij komen specifieke methoden als Lean management en Six Sigma aan de orde.

Hugo Hendriks heeft met ‘Procesmanagement in de praktijk, beschrijven, besturen, analyseren en verbeteren’ een mooi boek geschreven. Ik ben zelf te weinig ingevoerd in de huidige opleidingspraktijk van het hoger beroepsonderwijs om te kunnen beoordelen of dit ook een goed studieboek is, maar het ziet er patent uit. Als manager vind ik het altijd plezierig overzichten van diverse methodieken te zien. Dat verfrist mijn kennis iedere keer weer. Maar uiteraard wordt in een overzicht nooit zo uitgebreid ingegaan op de methodieken als in de originele boeken. En die originele boeken zijn ook allemaal bij Managementboek te vinden. Het zal voor de ervaren manager dan ook een weinig vernieuwende ervaring zijn om dit boek te lezen.

Hoewel, hoewel, hoewel. Hoofdstuk 8, de systeemtheorie, is toch een mooie aanvulling op zaken als Lean management en Six Sigma. Het is weer een aansporing om zoveel mogelijk het geheel te beschouwen en pas daarna in te zoomen op onderliggende structuren en relaties. Iets wat ook zo mooi beschreven wordt in Lean Solutions van Womack & Jones. Daarin wordt bijvoorbeeld aangegeven, dat het geen zin heeft om het werkproces van artsen zo optimaal mogelijk te organiseren, als het resultaat van dat alles is, dat de patiënt dagenlang in de wachtkamer zit te wachten. Waar het om gaat is ‘het totaal’ te beschouwen.

Dat is overigens gemakkelijker gezegd dan gedaan. De super- lean georganiseerde bedrijven als IKEA, Praxis, Gamma en Baderie zijn, in navolging van wat het Britse Tesco in 2001 al deed, nu bezig om ook in de binnensteden van Nederland weer vestigingen te openen. Want wat heb je aan een perfect georganiseerde winkel aan de rand van de stad, als je er een uur over doet om er te komen en te kunnen parkeren? Voor wie dient die perfectie dan? Je moet dus naar het ‘totale systeem’ kijken. Dat staat keurig beschreven in hoofdstuk 8 van Procesmanagement in de praktijk van Hugo Hendriks. Ik denk dat het een goed leerboek is; al was het maar dat er over procesmanagement niet uitgebreid genoeg nagedacht kan worden.

Recensent: Arie Buvens

(Bron: www.managementboek.nl)