Over het boek

Titel:Procesmanagement in de praktijk
Auteur:Hugo Hendriks MSc MBA
Uitgeverij:Concept Uitgeefgroep
ISBN:9789055163373
Actuele uitgave:2e druk, herziene oplage 2021
Pagina’s:446

Direct bestellen

Procesmanagement is het fundament van Operations Management; het vakgebied dat gaat over de productie van goederen en diensten. Dit boek verschaft inzicht in het managen van de processen die essentieel zijn voor elke moderne organisatie. De nieuwste kennis en theorie uit het vakgebied zijn voor u gebundeld, zodat u beter in staat bent de efficiëntie en effectiviteit van werkprocessen binnen uw organisatie te optimaliseren.

Het boek bestaat uit twee prettig leesbare delen. Deel I vormt de basis en legt uit hoe u procesmanagement in vier stappen kunt toepassen in uw organisatie: plan, do, check en act. Deze stappen vormen samen een cyclus, die de organisatie herhaaldelijk zal doorlopen. De PDCA-cyclus van procesmanagement is vertaald in de volgende stappen: processen beschrijven, besturen, analyseren en verbeteren. Elk hoofdstuk uit deel I behandelt één stap. Een fictief bedrijf vormt de rode draad in het verhaal, zodat de vertaling naar de praktijk direct zichtbaar wordt.

Meer informatie over het werkboek

Bij deel I is tevens een werkboek beschikbaar, met een begrippentrainer en 250 examenopgaven en antwoorden.

In deel II gaat u dieper in op de materie en u leert hoe u processen kunt analyseren en verbeteren vanuit het perspectief van Six Sigma, Lean Management en de systeemtheorie. Dit boek beschrijft geen ideaalbeeld dat nagestreefd moet worden, maar de dagelijkse realiteit en de problemen die zich daarin voordoen. Daarom is ook een hoofdstuk gewijd aan probleemoplossingstechnieken. Zowel creativiteits-, onderzoeks- als beslissingstechnieken komen daarin aan bod.

Om processen daadwerkelijk te verbeteren, heeft een organisatie de bereidheid van haar medewerkers nodig. Het laatste hoofdstuk gaat daarom in op de veranderkundige aanpak van procesmanagement. U leest hoe u zelf de betrokkenheid van uw medewerkers kunt vergroten en hoe u veranderingen van processen kunt aanpakken.

Ook voor deel II is een separaat werkboek beschikbaar, met een begrippentrainer en 250 examenopgaven en antwoorden.

Tot slot is in een appendix nog een verdieping gegeven over de toepassing van data-analyse met behulp van een statistisch pakket, zodat u leert beslissingen te baseren op feiten.

Na het lezen van dit boek bent u in staat om met verschillende technieken de processen in uw organisatie te professionaliseren.

Het boek wordt gekenmerkt door een overzichtelijke opbouw per hoofdstuk:

De werkboeken voor deel I en deel II zijn ook gebundeld als extra voordelig werkboek beschikbaar, met een begrippentrainer en in totaal dus 500 examenopgaven en antwoorden!

Voor docenten en ontwikkelaars is via de auteur nog aanvullende informatie beschikbaar!