Downloads

Op deze pagina vindt u verschillende downloads.

Als student kunt u deze downloads gebruiken bij het bestuderen van de lesstof.

Als docent kunt u deze downloads gebruiken in uw lesmateriaal.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar:

Mindmaps: samenvattingen per hoofdstuk. In één figuur de belangrijkste punten uit het hoofdstuk.

PowerPoints: samenvattingen per hoofdstuk. De belangrijkste onderwerpen en figuren uit het boek samengevat in een uitgebreide PowerPoint presentatie.

Inkijkexemplaar: de eerste 20 pagina’s van het boek (let op: eerste druk). U leest hier over de opzet van het boek, over de auteur, de inhoudsopgave en tevens de samenvatting van hoofdstuk 1, zodat u een goed beeld krijgt van het gehele boek.

Werkboek deel I – Procesmanagement in de praktijk. Een begrippentrainer per hoofdstuk en maar liefst 250 opgaven (inclusief antwoorden) voor de eerste vijf hoofdstukken van Procesmanagement in de praktijk. Alleen te bestellen via deze website!